สรุปงานและ มอบหมายนโยบาย พัฒนาท้องถิ่น

สรุปงานและ มอบหมายนโยบาย พัฒนาท้องถิ่น

Read more

ครอบครัวช่างปล้อง มอบข้าวสาร 27 ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ ชรา บรรเทา โควิด -19

ครอบครัวช่างปล้อง มอบข้าวสาร 27 ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ ชรา บรรเทา โควิด -19

Read more

นายกเทศมนตรี – รองนายกฯ มอบข้าวกล่องให้กับชาวบ้านชุมชน กระทบโควิด

นายกเทศมนตรี – รองนายกฯ มอบข้าวกล่องให้กับชาวบ้านชุมชน

Read more

อสม.ร่วมกับ ครอบครัวช่างปล้องลานเพลิน มอบอาหารให้ชาวบ้านทุกวัน ถึงสิ้นเดือนนี้

อสม.ร่วมกับ ครอบครัวช่างปล้องลานเพลิน มอบอาหารให้ชาวบ้านทุกวัน ถึงสิ้นเดือนนี้

Read more

พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ปีใหม่ไทย

  ผู้ปกครองศาลเ

Read more

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

Read more

ลดปริมาณ..!! เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ขยะมีค่าสวัสดิการพนักงาน ทม.

เมื่อวันที่ 13 สิงหา

Read more

ร้านค้าร่วมหารือกำหนดออกจากเขตก่อสร้างตลาดใหม่

ร้านค้าร่วมหารือกำหนดออกจากเขตก่อสร้างตลาดใหม่

Read more

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

ขับเคลื่อนการศึกษา นายกชัยวัฒน์ ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.ท.1

Read more