กำแพงเพชร มวลชนคนเสื้อเหลือง ออกมาปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กันคึกคัก