รัฐมนตรีช่วย สธ.มอบโล่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต้นแบบสุภาพดีชีวีมีสุข

รัฐมนตรีช่วย สธ.มอบโล่ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต้นแบบสุภาพดีชีวีมีสุข

Read more

อบรมผู้ประกอบการ ร้านสะอาด อาหารปลอดภัย

อบรมผู้ประกอบการ ร้านสะอาด อาหารปลอดภัย

Read more

เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำ 27 ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นำ 27 ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

(อดีตหลวงปู่​พุทธะอิสระ) เดินสายเปิดเวทีเสวนา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำแพงเพชร

(อดีตหลวงปู่​พุทธะอิสระ) เดินสายเปิดเวทีเสวนา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำแพงเพชร

Read more

คณะแสวงบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระอุโบสถ วัดโนนสวาท

คณะแสวงบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะพระอุโบสถ วัดโนนสวาท

Read more

“พระแก้วเพชรสุวรรณ” พระประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

“พระแก้วเพชรสุวรรณ” พระประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

Read more

ประธานประชารัฐฯ-ประธานหอการค้า แสดงยินดี พจ.กำแพงเพชร

ประธานประชารัฐฯ-ประธานหอการค้า แสดงยินดี พจ.กำแพงเพชร

Read more

มอบ รพ.100,000 บาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

“นายกอ๋า”..บริจาค 1 ล้านให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

“นายกอ๋า”..บริจาค 1 ล้านให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

Read more

คัดกรองมะเร็งเต้านม 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจ

Read more