โตโยต้า จัดให้ ได้เฮ…!! ลุ้นคันนี้ฟรี หรือโตโยต้าช่วยจ่าย ถึง 900,000 บาท ทุกสัปดาห์

โตโยต้า จัดให้ ได้เฮ…!! ลุ้นคันนี้ฟรี หรือโตโยต้าช่วยจ่าย ถึง 900,000 บาท ทุกสัปดาห์

Read more

สัมมนาธุรกิจ”ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์ Covid-19

สัมมนาธุรกิจ”ทิศทางเศรษฐกิจกับสถานการณ์ Covid-19

Read more

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตลาดไนท์บาร์ซา โซนแผงผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองกำแ

Read more

อบต.ท่าพุทรา MOU โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อบต.ท่าพุทรา MOU โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

Read more

นายก อบต.วังแขมใจปล้ำ ช่วยชาวบ้านจับจ่ายสินค้าราคาถูก ปันสุข ร้อยรวมใจ พ้นภัย covid-19

นายก อบต.วังแขมใจปล้ำ ช่วยชาวบ้านจับจ่ายสินค้าราคาถูก ปันสุข ร้อยรวมใจ พ้นภัย covid-19

Read more

กรรมาธิการฯ บุก…ตรวจข้าวในโกดัง ที่รัฐเปิดมูลระบายข้าว พบข้าวดีตีเป็นข้าวเสีย ทำรัฐเสียหาย

กรรมาธิการฯ บุก…ตรวจข้าวในโกดัง ที่รัฐเปิดมูลระบายข้าว พบข้าวดีตีเป็นข้าวเสีย ทำรัฐเสียหาย

Read more

mou ขับเคลื่อน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วังแขม

mou ขับเคลื่อน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วังแขม

Read more

สภาเทศบาลฯ ถกหนุน..พัฒนาแสงสว่างถนนท่อและฝุ่นขยะสิ่งแวดล้อม

สภาเทศบาลฯ ถกหนุน..พัฒนาแสงสว่างถนนท่อและฝุ่นขยะสิ่งแวดล้อม

Read more

โรงสีวอน อคส.ยกเลิกประมูลขายข้าว หากยังไม่จ่ายหนี้พร้อมเบี้ยปรับเช่าคลังสินค้ากว่าพันล้าน 

โรงสีวอน อคส.ยกเลิกประมูลขายข้าว หากยังไม่จ่ายหนี้พร้อมเบี้ยปรับเช่าคลังสินค้ากว่าพันล้าน 

Read more

โปรดีโตโยต้ากำแพงเพชร  ( ฮั้วเฮงหลี ) ออกรถทุกรุ่น ฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ฟรี!

โปรดีโตโยต้ากำแพงเพชร  ( ฮั้วเฮงหลี ) ออกรถทุกรุ่น ฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ฟรี!

Read more