คอกาแฟ W Coffee ทำดีมอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทพนคร

อาหารกลางวันโรงเรียนเทพนคร

Read more

“หมอทร” ติดตามนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ ถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่ ระหาน บึงสามัคคี

“หมอทร” ติดตามนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ ถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่ ระหาน บึงสามัคคี

Read more

mou ขับเคลื่อน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วังแขม

mou ขับเคลื่อน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน วังแขม

Read more

สภาเทศบาลฯ ถกหนุน..พัฒนาแสงสว่างถนนท่อและฝุ่นขยะสิ่งแวดล้อม

สภาเทศบาลฯ ถกหนุน..พัฒนาแสงสว่างถนนท่อและฝุ่นขยะสิ่งแวดล้อม

Read more

ร.ร.อบจ.ประชุม กก.สถานศึกษา ขอความเห็นชอบประมาณ,วิชาการ,แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

โรงเรียน อบจ.ขับเคลื

Read more

นายก อบจ.  แก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ขุดคลอง สร้างแหล่งน้ำ ดูทุกพื้นที่ด้วยตนเอง

นายก อบจ.  ลงพื้นที่สำรวจ โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ขุดคลอง สร้างแหล่งน้ำ ทุกพื้นที่ด้วยตนเอง

Read more

ทำบุญเป็นสิริมงคล ระลึกถึง 24 เมษายน วันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล

ทำบุญเป็นสิริมงคล ระลึกถึง 24 เมษายน วันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล

Read more

31 มีนาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อที่กำแพงเพชร

31 มีนาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อที่กำแพงเพชร

Read more

อบจ.เปิดสภา ถกอนุมัติเห็นชอบแผนนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ-เส้นทาง

อบจ.เปิดสภา ถกอนุมัติเห็นชอบแผนนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ-เส้นทาง

Read more

เปิดงานนบ-พระเล่นเพลง ชมช้าง 14 เชือก ขบวนพยุหยาตรา อันงดงาม

เปิดงานนบ-พระเล่นเพลงชมช้าง 14 เชือก ขบวนพยุหยาตรา อันงดงาม

Read more