“เฮียหยวน” นำกฐินสามัคคี สร้างกุฏิสงฆ์ วัดวังโบสถ์

ไปติดตามข่าวสังคม นะ

Read more

ร่วมบุญ รักษาศีล ทานเจ ฟรี ใส่ถุงกลับบ้านได้ ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ร่วมบุญ รักษาศีล ทานเจ ฟรี ใส่ถุงกลับบ้านได้ ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู

Read more

วิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า

วิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า

Read more

แข่งกีฬาเปตอง ข้าราชการตำรวจ

แข่งกีฬาเปตอง ข้าราชการตำรวจ

Read more

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

Read more

นักเรียน นักศึกษา ทำความดีบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

นักเรียน นักศึกษา ทำความดีบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

Read more

โรงเรียนสาธิต “วิ่ง”สมทบทุนสร้างโรงอาหารนักเรียน Satit Fit Fun Run ครั้งที่ 1

โรงเรียนสาธิต “วิ่ง”สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อนักเรียน

Read more

มอบ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2563 (หลังที่ 11)

มอบ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2563 (หลังที่ 11)

Read more

อบต.ปางตาไว เปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบต.ปางตาไว เปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

สำนักสักยันต์ เลี้ยงอาหาร มอบเครื่องกีฬานักเรียนและทุนการศึกษา

สำนักสักยันต์ เลี้ยงอาหาร มอบเครื่องกีฬานักเรียนและทุนการศึกษา

Read more