ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

Read more

เข้าถึงการรับบริการตรวจรักษา  โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เข้าถึงการรับบริการตรวจรักษา  โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

เทศบาลบริการวัคซีนป้องกันโรคเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กนักเรียน

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ชาวชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ชาวชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รพ.ชุมชนเทศบาล กพ.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุชุมชนวังคาง  

รพ.ชุมชนเทศบาล กพ.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุชุมชนวังคาง  

Read more

โรงพยาบาลเทศบาล นโยบาย”นายกชัยวัฒน์” รองรับคนชุมชน ใช้บริการคนแน่น..

โรงพยาบาลเทศบาล นโยบาย”นายกชัยวัฒน์” รองรับคนชุมชน ใช้บริการคนแน่น..

Read more

รพ.เทศบาลฯ เฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

รพ.เทศบาลฯ เฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Read more

ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

Read more

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา

Read more

นายกชัยวัฒน์- รพ.เทศบาล ตรวจเยี่ยมใส่ใจผู้ป่วยชุมชน

นายกชัยวัฒน์ รพ.เทศบาล ตรวจเยี่ยมใส่ใจผู้ป่วยชุมช

Read more