ข่าวท้องถิ่น กำแพงเพชรข่าวอาชญากรรมข่าวเด่นคนเด่น ภูธรดังเทศบาล

สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2567 แก้ทุกปัญหาพัฒาเมืองกันอย่างเข้มข้น.

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เมื่อเวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2567  ร่วมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 18 ที่นั่ง

ฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ,นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช,นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายไพโรจน์ แก้วแดง ที่ปรึกษาฯ ,นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์,นางจำเรียง เกตุทองพัฒ ที่ปรึกษา เลขาฯ  ฝ่ายราชการประจำ นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาล นางศศิธร ศิริพงศ์,นายวสัน ปิ่นมณี รองปลัดฯ ร่วมประชุมข้อราชการในครั้งนี้

นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาฯ

ที่ประชุมประธานสภาฯได้แนะนำ นักพัฒนาชุมชนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับปฏิบัติการ จากนั้นก็รับรองรายงานการประชุมพร้อมทั้งคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการลาออกของ นางกัลยารัตน์ เพ็ชรมีศรี  ที่ประชุมได้เสนอเลือก นายปิยะเทพ กลึงมั่น เป็นรองประธานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำหน้าที่ช่วยงานราชการประธานสภาฯ ตามที่รับมอบหมาย

ในวาระที่น่าสนใจที่ประชุมได้อนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมเมื่อครั้งก่อนหน้าได้อนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการก่อสร้างอาคารสำหรับงานด้านทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้

ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนเป็นนโยบายสำคัญอีกนโยบายหนึ่งของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีฯ ที่ต้องการให้พี่น้องชาวชุมชน 27 แห่ง ได้รับบริการและเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว  ไม่ต้องไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่มีผู้คนผู้ป่วยจำนวนมากต่างเข้าแถวรอการตรวจรักษากว่าจะเสร็จสิ้นก็เสียเวลาไปนานนับวัน

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนนั้นย้อนกลับไป สมัยก่อนเมื่อปี 2530 เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ไปในอาคารเทศบาลเดิม (อาชีวศึกษาปัจจุบัน) ต่อมาใน ปี 2557 นายกเทศมนตรีฯ ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการดูแลสุขภาพชาวชุมชน  เป็นโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ปัจจุบัน) ซอย 2 ถนนราชดำเนิน 1(โรงฆ่าสัตว์ในอดีต)

มีเป้าหมายให้บริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร โดย ทีมงานคุณภาพทางด้านสาธารณสุข มีแพทย์พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก การตรวจชันสูตรพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีบริการแพทย์แผนไทย -จีน

บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และมีระบบบริการส่งต่อผู้ป่วย โดยบริการยานพาหนะ บริการรับ-ส่ง ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน และดำเนินการทุกสิทธิบัตร มีประชาชนมาใช้บริการทั้งหลายในและนอกพื้นที่นับหมื่นราย

การพัฒนาเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง อีกไม่นานจะสามารถให้บริการทันตกรรมกับประชาชนชาวชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นบริการทางการแพทย์ครบวงจร และการสาธารณสุขด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ มีมติรับมอบโฉนดที่ดิน บริเวณซอย 27 ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจาก นายเจริญ ดำรงรัตน์ ที่มอบพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณครอบครัว “ดำรงรัตน์” ที่ได้สละทรัพย์สิน คือที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมา ณ ที่นี้ 

สำหรับวาระอื่นๆ นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ,นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย,นายศิระ พรหมรักษา,นายอนันต์ บรรณา,นายเชิญ นรกิจ สมาชิกสภาฯ (สท.)ได้ร่วมเสนอแนะปัญหาการแก้ไขบริการประชาชน ทางด้านแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน  นายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงผ่านสภาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า วางแผนการแก้ไขปัญหานี้มาตลอด ในทุกๆปีสังเกตุได้ระดับน้ำท่วมขังจะสามารถระบายได้ได้รวดเร็ว ปีนี้เตรียมพร่องน้ำสู่คลองท่อทองแดงผลักดันสู่บ่อบำบัด ผลักดันสู่คลองตามธรรมชาติ ตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยง สำรวจล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประสานเอกชนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และก่อสร้างท่อทางระบายน้ำด้วยกันหลายเส้นทาง

นอกจากนี้ในด้านสวนสาธารณะ ขอให้เข้มงวดกับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า และงานบริการด้านอื่นๆเช่นเก็บกวาดทำความสะอาด ล้างสะพานลดฝุ่นให้ผู้ออกกำลังกาย ย่านสวนสาธารณะริมปิง ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ริมทาง รวมทั้งปัญหาการทิ้งขยะจากหมู่บ้านและผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้เข้าใจ รอบการเก็บขยะ ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบเวลาที่ตรงกันเพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดมีสิ่งแวดที่ดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดทางเดินเท้าห้ามทิ้งขยะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์และขัดต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สมกับเป็นที่น่าอยู่และมีความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า