ชาวไทยเชื้อสายจีน ไหว้เจ้าขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเมืองกำแพงเพชร 

ประเพณีการไหว้เจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (เจ้าพ่อเสือ) ของจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 เป็นต้นมาและวันนี้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ก็มีพิธีไหว้เจ้ากันตั้งแต่เช้าที่บริเวณหน้าแท่นตี่แปะบ้อ หรือแท่นกราบไหว้เทพเจ้าฟ้าดินที่อยู่หน้าบริเวณศาลเจ้า

โดยมีมังกรพันเสาสูง เสียดฟ้าอยู่ที่หน้าแท่น  เพื่อบวงสรวงบูชาเทพยดาฟ้าดิน  เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร  ขอฟ้าขอฝน  หรือการบูชาเทพต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  ความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจธุรกิจ และบ้านเมืองให้มีความเจริญ มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว และเป็นสิริมงคล ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการบูชาเทพยดาฟ้าดินทั้งสิ้น

ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ที่บนโต๊ะแดง ก็เต็มไปด้วย เครื่องเซ่นไหว้ที่เป็นมงคลได้แก่ของคาวหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาหมึกมีผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม รวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทอง และเครื่องธูปหอมบูชา ที่ด้านหน้าของศาลเจ้าก็ประดับไปด้วยผ้าห่มผืนแดงโต๊ะเทพเจ้าและธูปใหญ่ที่ปักเรียงกันอยู่ในโอ่งมังกร

การบูชาเทพเจ้าในวันนี้ หรือการไหว้เจ้าในวันนี้ เป็นวันสำคัญของการจัดงานงิ้วประเพณีของศาลปึงเถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ จังหวัดกำแพงเพชร และช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีงานเลี้ยงและประมูลสิ่งของมงคลของศาลเจ้า เป็นประจำอย่างนี้ทุกปี โดยจะมีแขกผู้ใหญ่ที่ทางคุณสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานจัดงานงิ้วประจำปีนี้ ได้กราบเรียนเชิญมาเป็นประธานและร่วมงานรวมทั้งพี่น้องพ่อค้านักธุรกิจชาวไร่ รวมทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมารวมกันที่นี่ในช่วงค่ำของวันนี้

ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า หรือว่าเจ้าพ่อเสือนั้น ได้เกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรมานานแล้วกว่า 50 ปี โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมในการบูชาเทพเจ้าและจัดงานประจำปีเป็นเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง อย่างหนึ่งความเชื่อเพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสามัคคี

ดลบันดาลให้ทุกคนนั้นไม่มีอุปสรรคอยู่ดีกินดีไร้โรคภัยไข้เจ็บ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าพืชผลทางการเกษตรนั้นเจริญงอกงาม ให้ผลผลิตตลอดปี เกิดความรักความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกำแพงเพชรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ฉะนั้นงานไหว้เจ้าประจำปีของศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (เจ้าพ่อเสือ)ของจังหวัดกำแพงเพชรจึงเต็มไปด้วยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยในเมืองกำแพงเพชร ต่างก็รวมใจกันจัดงาน ไหว้เจ้าขึ้น ซึ่งนอกจากจะไหว้เจ้าขอบคุณเทพเจ้าและจัดงานเลี้ยงประมูลสิ่งของมงคลกันแล้วในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ก็จะมีพิธีไหว้เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติ และสวดมนต์เดินธูปและทำพิธีกรรมเกาหเพ้า หรือว่าพิธีส่งเจ้านั่นเอง ซึ่งในงานก็จะมีมหรสพจีนตั้งแต่จิ๋วและไหหลำให้ชมตลอดทุกคืน

กรรมการศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)จังหวัดกำแพงเพชร กราบขอบคุณท่านที่ได้ร่วมทำบุญและให้การสนับสนุนกับศาลเจ้ามาโดยตลอด รวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ขออำนวยพรให้ครอบครัวและธุรกิจจงมีแต่ความสุขเจริญก้าวหน้าทุกๆท่านเทอญ