วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา และ ถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 พร้อมด้วยนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเถิดพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญู พร้อมกับร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้กระทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ร่วมกัน