เรื่องสาธารณสุข สุขอนามัย เราไม่หยุดนิ่ง

ข่าวกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างตลาดไนท์/ประชุมคนขับรถขยะ เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ