ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

หลังปิดรับสมัคร ปรากฎมีผู้สมัครชิงเก้าอี้นยกในศึกเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ มี 3 ท่าน

 

นายสุนทร “หมอทร” รัตนากร อดีตนายก อบจ.  หมายเลข 1
นายปฐมภพ (เฮียก๊วง)ปราการชัยนาคร   หมายเลข 2    
นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ หมายเลข 3

 

นายสุนทร “หมอทร” รัตนากร อดีต นายก อบจ.  หมายเลข 1
นายปฐมภพ (เฮียก๊วง)ปราการชัยนาคร  อดีต สจ.หมายเลข 2
นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ หมายเลข 3