จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

จิตอาสา 500 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า 500 คน พร้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  รอบๆ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อสามแสน) ภายในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร และริมถนนสองข้างทางไปจนถึง วัดคูยาง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบ ซักซ้อมขั้นตอนการพลีกรรมตักน้ำ และพิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติหลังจากเสร็จพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมทำความสะอาดสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเข้าตรวจความพร้อมและความคืบหน้าการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อม ขั้นตอน พิธีการในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการเตรียมการทุกอย่างทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามราชประเพณีอย่างดีที่สุดสำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ใช้น้ำจากบ่อน้ำบ่อสามแสน ซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณมีมาตั้งสมัยอดีต ลักษณะเป็นบ่อศิลาแลงโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ชาวกำแพงเพชรเรียกขานกันว่า บ่อสามแสน โดยมีตำนานว่าน้ำในบ่อนั้นมีจำนวนมาก แม้คนสามแสนคนใช้ดื่มกินก็ไม่มีวันหมด