นายกกาชาดร่วมส่งวิญญาณ คนดีสภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นางรัตนาภรณ์ พาณิชรัตน์ ซึ่งเสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุ ในการนี้น้องแบงค์ (บุตรชาย) และญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต มีความประสงค์ที่จะบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย แต่เนื่องจากอวัยวะของผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะไม่สมบูรณ์ จึงทำให้บริจาคดวงตาได้เพียงอย่างเดียว
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดได้ร่วมกันสวดบทมหาจักรพรรดิน้อมนำหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ช่วยส่งดวงวิญญาณนางรัตนา พาณิชรัตน์ ให้ไปสู่สุคติภพด้วยเทอญ พร้อมทั้งร่วมทำบุญ และจะส่งพวงหรีดร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในโอกาสต่อไป//รอบรั้วกาชาดกำแพงเพชร