ร.ร.อบจ.ประชุม กก.สถานศึกษา ขอความเห็นชอบประมาณ,วิชาการ,แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 

โรงเรียน อบจ.ขับเคลื

Read more

ส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่น..เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน สำคัญ

ส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่น..เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน สำคัญของท้องถิ่น

Read more

นรินทร์กลการ ขับเคลื่อนนักเรียน อบจ.สร้างความปลอดภัยทางถนน

นรินทร์กลการ ขับเคลื่อน นักเรียน อบจ.สร้างความปลอดภัยทางถนน

Read more

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

Read more

กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

Read more

รองปรีชา ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียน อบจ. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ มุ่งจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

รองปรีชา ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียน อบจ. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ มุ่งจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

Read more

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

Read more

ผู้บริหาร อบจ. ให้กำลังใจนักเรียน รร.อบจ. เดินทางแข่งกีฬา “ไก่ขาวเกมส์”

ผู้บริหาร อบจ. ให้กำลังใจนักเรียน รร.อบจ. เดินทางแข่งกีฬา “ไก่ขาวเกมส์”

Read more