วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

Read more

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ให้ความสำคัญ บ้าน วัด โรงเรียน จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ใช้พระพุทธศาสนา สอนให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นคนดี

อบจ.กำแพงเพชร ให้ความสำคัญ บ้าน วัด โรงเรียน จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ใช้พระพุทธศาสนา สอนให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นคนดี

Read more

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Read more