“รองเทวัญ”มอบเงินรับบริจาค หลังเกษียณ 3.75 แสน ทุนการศึกษาโรงเรียนกำแพงฯ 

“รองเทวัญ”มอบเงินรับบริจาค หลังเกษียณ 3.75 แสน ทุนการศึกษาโรงเรียนกำแพงฯ 

Read more

วันผู้สูงอายุโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันผู้สูงอายุโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา2560

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผลิตเครื่องบินพลังงานยาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผลิตเครื่องบินพลังงานยาง

Read more

กลุ่มคณิตศาสตร์ ร.ร.กำแพงฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตฯ

กลุ่มคณิตศาสตร์ ร.ร.กำแพงฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตฯ

Read more

โรงเรียนลำปางกัลยาณีย์ ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนลำปางกัลยาณีย์ ลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

ครูนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมถวายความอาลัย

ครูนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมถวายความอาลัย

Read more

เขตการศึกษา 41 จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 นักเรียนร่วมแข่งขันกว่า 7,900 คน

เขตการศึกษา 41 จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 เปิดพื้นที่ให้นักเรียนและครู ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทั้งด้านทักษะ และการแสดงออกด้านต่าง ๆ อย่างอิสระ นักเรียนร่วมแข่งขันกว่า 7,900 คน

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ105ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ105ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more