ปรับภูมิทัศน์ ถนนปลอดภัยในชุมชนเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

โรงเรียนเทศบาล 3 ส่งเสริมให้ศิษย์ ไหว้ครูดนตรี กตัญญู กตเวทีครูอาจารย์

โรงเรียนเทศบาล 3 ส่งเสริมให้ศิษย์ ไหว้ครูดนตรี กตัญญู กตเวทีครูอาจารย์

Read more

“นายกชัยวัฒน์”หนุน อสม.เทศบาลเข้มแข็ง…แนวกำแพงป้องกันโรค

“นายกชัยวัฒน์”หนุน อสม.เทศบาลเข้มแข็ง…แนวกำแพงป้องกันโรค

Read more

งานแข่งขันทักษะวิชาการ ผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร 17 ท่าน เกษียณอายุราชการ

งานแข่งขันทักษะวิชาการ ผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร 17 ท่าน เกษียณอายุราชการ

Read more

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตลาดไนท์บาร์ซา โซนแผงผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองกำแ

Read more

เทศบาลฯขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยกำจัดขยะ”จังหวัดสะอาด”

เทศบาลฯขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยกำจัดขยะ”จังหวัดสะอาด”

Read more

นายกชัยวัฒน์-ครู-ผู้ปกครอง ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายกชัยวัฒน์-ครู-ผู้ปกครอง ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Read more

เทศบาล อสม.บุกถึงแหล่ง กำจัดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพ

Read more

พสกนิกรกำแพงเพชร สวมชุดสีฟ้าทำบุญวันแม่ แห่งชาติ 

ช่วงเช้าของวันที่ 12

Read more

สภาเทศบาลเมือง กพ.ผ่านร่างพัฒนา วาระ 2-3 งบปี 64 สมาชิกอภิปรายแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

  ไปติดตามกับกา

Read more