บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่…สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ ไม่กีดขวางทางสารธารณะ  

บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่…สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระเบียบ ไม่กีดขวางทางสารธารณะ  

Read more

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองให้สวยงาม ไม่ละเมิดเสริมท่องเที่ยว

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองให้สวยงาม ไม่ละเมิดเสริมท่องเที่ยว

Read more

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองสะอาด หน้ามอง ส่งเสริมท่องเที่ยว

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองสะอาด หน้ามอง ส่งเสริมท่องเที่ยว

Read more

ยังคงต่อเนื่อง จัดระเบียบเมืองกำแพงเพชร

ยังคงต่อเนื่อง จัดระเบียบเมืองกำแพงเพชร

Read more

เทศกิจจัดระเบียบ ถนน ทางเดินเท้า ตลาด ป้ายรกรุงรัง ดินตกถนน

จัดระเบียบ ถนน ทางเดินเท้า ตลาด ป้ายรกรุงรัง ดินตกถนน

Read more

บ้านเมืองสะอาด ทางเท้าสะดวก ถนนปลอดภัย ริมทางไร้ป้ายรกรุงรัง

บ้านเมืองสะอาด ทางเท้าสะดวก ถนนปลอดภัย ริมทางไร้ป้ายรกรุงรัง

Read more

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

Read more

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

Read more

จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา จอดรถบนฟุตบาท

จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา จอดรถบนฟุตบาท

Read more

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

Read more