ข่าว kppnews ชวนเที่ยว งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร”

งาน “เกษตรแฟร์ จังหว

Read more

เที่ยวงาน“เกษตรแฟร์ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

เที่ยวงาน“เกษตรแฟร์ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

Read more

แถลงเที่ยวงาน“เกษตรแฟร์” สร้างอาชีพ รายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

แถลงเที่ยวงาน“เกษตรแฟร์” สร้างอาชีพ รายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

Read more