ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

Read more

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อสม.คัดกรอง Covid-19 งานท่องเที่ยวริมปิง

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อสม.คัดกรอง Covid-19 งานท่องเที่ยวริมปิง

Read more

อสม. เทศบาลคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้างานกล้วยไข่ 

อสม. เทศบาลคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้างานกล้วยไข่ 

Read more

อสม.หยุดยุงลาย ไข้เลือดออก เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน

อสม.หยุดยุงลาย ไข้เลือดออก เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน

Read more

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

Read more

ประชุม อสม.พัฒนาดูแลสุขภาพชาวชุมชน

ประชุม อสม.พัฒนาดูแลสุขภาพชาวชุมชน

Read more

ชาว อสม.หลั่งน้ำตาอาลัย ทิ้งไว้ซึ่งความดี อสม.ยุวดี แซ่ลี้

ชาว อสม.หลั่งน้ำตาอาลัย ทิ้งไว้ซึ่งความดี อสม.ยุวดี แซ่ลี้

Read more

อสม.เข้มแข็งออกไล่ล่ากำจัดยุงลาย

อสม.เข้มแข็งออกไล่ล่ากำจัดยุงลาย

Read more

เข้มแข็ง..!!อสม.เทศบาลเมือง กพ.อบรม รุก..ป้องกันโรคชุมชน

เข้มแข็ง..!!อสม.เทศบาลเมือง กพ.อบรม รุกป้องกันโรคชุมชน

Read more