ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ความรู้ อสม.เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

Read more

เทศบาล อสม.บุกถึงแหล่ง กำจัดยุงลาย ปลอดไข้เลือดออก

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพ

Read more

อสม.ร่วมกับ ครอบครัวช่างปล้องลานเพลิน มอบอาหารให้ชาวบ้านทุกวัน ถึงสิ้นเดือนนี้

อสม.ร่วมกับ ครอบครัวช่างปล้องลานเพลิน มอบอาหารให้ชาวบ้านทุกวัน ถึงสิ้นเดือนนี้

Read more

ติวเข้ม อสม.คัดกรองโรค Metabolic โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาค

Read more