“หมอทร”สุนทร รัตนากร แถลง 6 ปีทุ่มงบกว่า 3 พันล้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกำแพงเพชร กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง เลือกมาทำงานนายก อบจ.

“หมอทร”สุนทร รัตนากร แถลง 6 ปีทุ่มงบกว่า 3 พันล้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกำแพงเพชร กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง เลือกมาทำงานนายก อบจ.

Read more

สภา อบจ.ผ่านงบจ่ายขาดเงินสะสม 200 ล้าน พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

สภาอบจ.ผ่านงบจ่ายขาดเงินสะสม 200 ล้าน พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล

Read more

“หมอทร”อบจ.ร่วมกับ เกษตร และ สส. 3 จังหวัด ถก..!! แก้ปัญหารับมือภัยแล้ง

“หมอทร”อบจ.ร่วมกับ เกษตร และ สส. 3 จังหวัด ถก..!! แก้ปัญหารับมือภัยแล้ง

Read more

สภา อบจ.ผลักดันผ่านงบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และแหล่งน้ำ

สภา อบจ.ผลักดันผ่านงบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และแหล่งน้ำ

Read more

อบจ. ชาวบ้านขุดลอกวัชพืชกีดขวางประตูส่งน้ำไปเลี้ยงพืชเกษตร 6 พันไร่

อบจ. ชาวบ้านขุดลอกวัชพืชกีดขวางประตูส่งน้ำไปเลี้ยงพืชเกษตร 6 พันไร่

Read more