สภาฯผ่านอนุมัติให้ใช้ตลาดไนท์บาซ่า 2 – ติดตามเร่งรัดก่อสร้างถนนเจริญสุข

สภาฯผ่านอนุมัติให้ใช้ตลาดไนท์บาซ่า 2 ติดตามเร่งรัดก่อสร้างถนนเจริญสุข

Read more

สภาเทศบาลฯเห็นชอบผ่านวาระแรก ร่างเทศบัญญัติงบประมาณพัฒนาเมืองกำแพงเพชร

สภาเทศบาลฯเห็นชอบผ่านวาระแรก ร่างเทศบัญญัติงบประมาณพัฒนาเมืองกำแพงเพชร

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เปิดสภาถก พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุมัติงบพัฒนาเทศบาล

“นายกชัยวัฒน์”เปิดสภาถก พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุมัติงบพัฒนาเทศบาล

Read more

สภาเทศบาลประชุมอนุมัติข้อราชการสำคัญรวมทั้งปรับปรุงเตาเผาศพ

สภาเทศบาลประชุมอนุมัติข้อราชการสำคัญรวมทั้งปรับปรุงเตาเผาศพ

Read more

สภาฯทม.ผ่านงบถนน 18 ท่อระบายน้ำ 7 โครงการ ปรับปรุงเตาเผาศพเมรุ3

สภาฯทม.ผ่านงบถนน 18 ท่อระบายน้ำ 7 โครงการ ปรับปรุงเตาเผาศพเมรุ3

Read more

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

ผ่านร่าง ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายพัฒนาเทศบาล

Read more

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

Read more

สภาเทศบาลเมือง กพ.เข้ม ผ่านงบพัฒนา และแก้ปัญหาบ่อทิ้งขยะ

สภาเทศบาลเมือง กพ.เข้ม ผ่านงบพัฒนา และแก้ปัญหาบ่อทิ้งขยะ

Read more