“เด็กพิเศษ” มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

“เด็กพิเศษ” มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

Read more

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบ 107 ทุน เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบ 107 ทุน เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

Read more

เด็กออทิสติกและเด็กพิการกำแพงเพชร รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม107 คน

เด็กออทิสติกและเด็กพิการกำแพงเพชร รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม107 คน

Read more

“วันเด็ก”ศูนย์เด็กศึกษาพิเศษ คึกคัก..หัวหน้าส่วนราชการใส่ใจพิเศษ

“วันเด็ก”ศูนย์เด็กศึกษาพิเศษ คึกคัก..หัวหน้าส่วนราชการใส่ใจพิเศษ

Read more

มอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป

มอบอาคารร่วมใจเพื่อการศึกษาพิเศษ และประชาชนทั่วไป

Read more

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี 2561

Read more

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

Read more

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำแพงฯ เยี่ยมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Read more

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

Read more

บุคคลาการการ ร่วมกิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร

บุคคลาการการการศึกษา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ สภาการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

Read more