มอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาแก่สมาชิกศิลปาชีพ กพ.

มอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาแก่สมาชิกศิลปาชีพ กพ.

Read more

ผู้ว่าฯเมืองกล้วยไข่ มอบเงินผ้าปักชาวเขาล้านบาท

ผู้ว่าฯเมืองกล้วยไข่ มอบเงินผ้าปักชาวเขาล้านบาท

Read more