เสริมอาชีพ..หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ประดิษฐ์พานพุ่ม

เสริมอาชีพ..หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ประดิษฐ์พานพุ่ม

Read more

เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

Read more

ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ “ช่อทิพย์เทวมาลา” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ “ช่อทิพย์เทวมาลา”  ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Read more

(Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

(Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read more

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

Read more

“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง”เน้น นักเรียน สวมหมวกกันน็อค ห่างไกลสิ่งผิดกฎหมาย

“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง”เน้น นักเรียน สวมหมวกกันน็อค ห่างไกลสิ่งผิดกฎหมาย

Read more

ขนส่ง ร่วม เอ พี ฮอนด้า ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในรั้วการศึกษา

ขนส่ง เอพี ฮอนด้าส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในรั้วการศึกษา

Read more

ผู้ว่าฯ ปล่อยทีมขบวนอาชีวะ-กศน.กำแพงฯ เฉาก๊วยมอบ 1หมื่นมุ่งช่วยใต้

ผู้ว่าฯ ปล่อยทีมขบวนอาชีวะ-กศน.กำแพงฯ เฉาก๊วยมอบ 1หมื่นมุ่งช่วยใต้

Read more

อบจ.MOU หนุนพัฒนาการศึกษา สร้างความมั่นคงประเทศชาติ

อบจ.MOU หนุนพัฒนาการศึกษา สร้างความมั่นคงประเทศชาติ

Read more

นักศึกษาอาชีวะ  รับความรู้ ก่อนถ่ายทอดสู่ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย

นักศึกษาอาชีวะ  รับความรู้ ก่อนถ่ายทอดสู่ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย

Read more