รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Read more

พิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูสามัญ

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เด็กเก่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแจกจ่ายประชาชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำแจกจ่ายประชาชน

Read more

ไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม อาชีวศึกษาเทศบาล กพ.

ไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม อาชีวศึกษาเทศบาล กพ.

Read more