ท้องถิ่นกำแพงเพชร ร่วมใจ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ระลึกถึงวันก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นกำแพงเพชร ร่วมใจ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ระลึกถึงวันก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

หน่วยงานท้องถิ่น ในจังหวัดกำแพงเพชร หารือเตรียมความพร้อม จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ปี 2560” อบจ.กำแพงเพชร เป็นแม่งานใหญ่

หน่วยงานท้องถิ่น ในจังหวัดกำแพงเพชร หารือเตรียมความพร้อม จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ปี 2560” อบจ.กำแพงเพชร เป็นแม่งานใหญ่

Read more