วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

Read more

ไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3

วันอังคารที่ 30 มกรา

Read more

ผู้ว่าฯนำสวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรเที่ยงคืน รับปีใหม่

ผู้ว่าฯนำสวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรเที่ยงคืน รับปีใหม่

Read more

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Read more

ชาวพุทธกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุ

ชาวพุทธกำแพงเพชรทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุ

Read more

ทำบุญตักบาตรเผยแพร่ภารกิจ “วันเทศบาล  ประจำปี  2560

ทำบุญตักบาตรเผยแพร่ภารกิจ “วันเทศบาล  ประจำปี  2560

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร แห่ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ประเพณีสงกรานต์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร แห่ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ประเพณีสงกรานต์

Read more

แถลงข่าว นบพระ-เล่นเพลง กาชาด เริ่ม11-20 ก.พ.2560

แถลงข่าว นบพระ-เล่นเพลง กาชาด เริ่ม11-20 ก.พ.2560

Read more

ไฟฟ้าส่งมอบไฟสว่างวัดพระบรมธาตุ

ไฟฟ้ามอบแสงสว่างวัดพระบรมธาตุ

Read more

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เทศบาล กพ.กิจกรรม พาเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Read more