งานบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชร

งานบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

คึกคัก แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

คึกคัก แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

Read more

ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยม มอบชุดตรวจสารเสพติด หน่วยคัดเลือกทหาร

ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยม มอบชุดตรวจสารเสพติด หน่วยคัดเลือกทหาร

Read more

แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯบริการประชาชน เน้นความปลอดภัย

แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯบริการประชาชน เน้นความปลอดภัย

Read more