รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นั่งเรือ กระตุ้นกำจัดผักตบชวา กักน้ำใช้หน้าแล้ง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นั่งเรือ กระตุ้นกำจัดผักตบชวา กักน้ำใช้หน้าแล้ง

Read more

ผู้ว่าฯ สนธิกำลังระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

ผู้ว่าฯ สนธิกำลังระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

Read more

กำแพงเพชร ซ้อมแผนใหญ่ รับอุบัติภัย อัคคีภัยทุกรูปแบบ

ซ้อมแผนใหญ่ รับอุบัติภัย อัคคีภัยทุกรูปแบบ

Read more

ผู้ว่าฯ ผู้การฯ ทหาร แถลงเหตุฉีกบัญชีรายชื่อ เด็กไม่มีเจตนา ไม่เกี่ยวข้องการเมือง

ผู้ว่าฯ ผู้การฯ ทหาร แถลงเหตุฉีกบัญชีรายชื่อ เด็กไม่มีเจตนา ไม่เกี่ยวข้องการเมือง

Read more

คุกกำแพงเพชร จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดสากล

คุกกำแพงเพชร จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดสากล

Read more

ผู้ว่าฯมอบนโยบาย ประกาศนียบัตร เมืองสะอาดท้องถิ่น 25 แห่ง

ผู้ว่าฯมอบนโยบาย ประกาศนียบัตร เมืองสะอาดท้องถิ่น 25 แห่ง

Read more

สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง”นักข่าว-ทหาร-สื่อหลักกำแพงเพชร”

สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง”นักข่าว-ทหาร-สื่อหลักกำแพงเพชร”

Read more