กำแพงเพชร ซ้อมแผนใหญ่ รับอุบัติภัย อัคคีภัยทุกรูปแบบ

ซ้อมแผนใหญ่ รับอุบัติภัย อัคคีภัยทุกรูปแบบ

Read more

ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ การเมือง ร่วมจิบกาแฟกันคึกคัก

ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ การเมือง ร่วมจิบกาแฟกันคึกคัก

Read more

มอบบ้าน ให้ อพปร.วัย 58 ปี ครอบครัว 13 ชีวิต อุทิศตนทำดี

มอบบ้าน ให้ อพปร.วัย 58 ปี ครอบครัว 13 ชีวิต อุทิศตนทำดี

Read more

สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง”นักข่าว-ทหาร-สื่อหลักกำแพงเพชร”

สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง”นักข่าว-ทหาร-สื่อหลักกำแพงเพชร”

Read more

ถุงยังชีพช่วยวาตภัยคลองลาน4ตำบล24หมู่บ้าน422หลัง

ถุงยังชีพช่วยวาตภัยคลองลาน4ตำบล24หมู่บ้าน422หลัง

Read more