พช.กำแพงเพชร ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต”ร.9

พช.กำแพงเพชร ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต”ร.9

Read more

พจ.กำแพงเพชร บริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ 28 สิงหา

Read more

พช.กำแพงเพชร จัดทำข้อมูลTPMAP เยี่ยมครัวเรือนยากจน

พช.กำแพงเพชร จัดทำข้อมูลTPMAP เยี่ยมครัวเรือนยากจน

Read more

เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ขาณุฯ

เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ขาณุฯ

Read more

กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Read more

ร่วมยินดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ของ “กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีนคร”

ร่วมยินดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ของ “กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีนคร”

Read more

ขับเคลื่อนองค์กรสตรีกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนองค์กรสตรีกำแพงเพชร

Read more

งาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2562

วันนี้ 11 สิงหาคม 25

Read more

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

Read more

พัฒนาการ ขับเคลื่อนทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

พัฒนาการ ขับเคลื่อนทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

Read more