พ่อถนอม เดชศรี “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 20 ล้าน ถวายวัดพระบรมธาตุ

พ่อถนอม เดชศรี “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 20 ล้าน ถวายวัดพระบรมธาตุ

Read more

ทำบุญตักบาตรเผยแพร่ภารกิจ “วันเทศบาล  ประจำปี  2560

ทำบุญตักบาตรเผยแพร่ภารกิจ “วันเทศบาล  ประจำปี  2560

Read more