“สัคคสาสมาธิ”ขัดเกลาใจผู้ต้องขัง

ในวันที่ 2 มกราคม 25

Read more

อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ เยาวชน ลดปัญหาสังคม

อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ เยาวชน ลดปัญหาสังคม

Read more

ผู้ต้องขังชาย หญิง พัฒนาจิตใจ ฝึกสมาธิ พร้อมเป็นคนดีคืนสังคม

ผู้ต้องขังชาย หญิง พัฒนาจิตใจ ฝึกสมาธิ พร้อมเป็นคนดีคืนสังคม

Read more