ว.สารพัดช่าง รับสมัคร เรียนตัดผม ช/ญ เรียน150 ชม.จบเป็นอาชีพได้เลย

ว.สารพัดช่าง รับสมัคร เรียนตัดผม ช/ญ เรียน150ชม.จบเป็นอาชีพได้เลย

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ยังคงเดินหน้า สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่น หวังมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.กำแพงเพชร ยังคงเดินหน้า สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่น หวังมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตที่ดีขึ้น

Read more