เที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 

เที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 

Read more

ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561

ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561

Read more