“นายกชัยวัฒน์”ขับเคลื่อนนโยบาย บริหารพัฒนาเมืองกำแพงฯ

“นายกชัยวัฒน์”ขับเคลื่อนนโยบาย บริหารพัฒนาเมืองกำแพงฯ

Read more

“นายกชัยวัฒน์”ติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน เมืองกำแพงฯ

“นายกชัยวัฒน์”ติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน เมืองกำแพงฯ

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เสริมการศึกษา แก้ปัญหา ขยะ ยุง ท่อ ถนน

“นายกชัยวัฒน์”เสริมการศึกษา แก้ปัญหาขยะ ยุง ท่อ ถนน

Read more