“ชัยวัฒน์”นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

นักธุรกิจผู้ประกกอบการ ภาคเอกชน มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ

นักธุรกิจผู้ประกกอบการ ภาคเอกชน มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ

Read more