สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

Read more

นายกฯ สภาเทศบาลฯประชุม โอนงบภาษีกว่า 8.4 ล้าน พัฒนาตลาดไนท์

นายกฯ สภาเทศบาลฯประชุม โอนงบภาษีกว่า 8.4 ล้าน พัฒนาตลาดไนท์

Read more

นสพ.สี่ทิศ โรงพิมพ์ศรลัมพ์ ถวายภัตตาหาร พระ เณร วัดดอนไพรวัลย์

นสพ.สี่ทิศ โรงพิมพ์ศรลัมพ์ ถวายภัตตาหาร พระ เณร วัดดอนไพรวัลย์

Read more

ข่าวสังคมบริการ/อดีต สส.พ.ต.ท.ไวพจน์ ประธานประชุมเพลิงลูกบ้านชุมชนทรัพย์ทวี

ข่าวสังคมบริการ/อดีต สส.พ.ต.ท.ไวพจน์ ประธานประชุมเพลิงลูกบ้านชุมชนทรัพย์ทวี

Read more

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

Read more

สิ้นหมอชาวบ้าน หมอกำไร สท.ตลอดกาล พ่อกำไร หิรัญศรี

สิ้นหมอชาวบ้าน หมอกำไร สท.ตลอดกาล พ่อกำไร หิรัญศรี

Read more

สภาเทศบาลเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบรายจ่ายปี 60

สภาเทศบาลเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบรายจ่ายปี 60

Read more

สภาฯผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วาระที่ 1

สภาฯผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วาระที่ 1

Read more

ครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์สี่ทิศ

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

ผู้ว่าฯ ท้องถิ่น เทศบาล สิ่งแวดล้อม ถกแก้ปัญหาขยะ เมืองกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯ ท้องถิ่น เทศบาล สิ่งแวดล้อม ถกแก้ปัญหาขยะ เมืองกำแพงเพชร

Read more