คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด covid -19

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด covid -19

Read more

ภาคเอกชน มอบกระเช้า คารวะ ขอพร ผู้ว่าฯ ปีใหม่ 2564

ภาคเอกชน มอบกระเช้า คารวะ ขอพร ผู้ว่าฯ ปีใหม่ 2564

Read more

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

สารอวยพรปีใหม่  2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สารอวยพรปีใหม่  2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

4 ข้อปฏิบัติปลอดโควิด-19  ปิด-ล้าง-ห่าง-เช็กอินไทยชนะ

4 ข้อปฏิบัติปลอดโควิด-19  ปิด-ล้าง-ห่าง-เช็กอินไทยชนะ

Read more

ผู้ว่าฯเคร่งครัด..3 มาตรการ ป้อง covid-19 ลดอุบัติเหตุปีใหม่ งดการเผาทุกชนิด

ผู้ว่าฯเคร่งครัด..3 มาตรการ ป้อง covid-19 ลดอุบัติเหตุ งดการเผา

Read more

ปีใหม่สื่อมวลชนมอบกระเช้าให้กำลังใจขอพรผู้ว่าฯ

ปีใหม่สื่อมวลชนมอบกระเช้าให้กำลังใจขอพรผู้ว่าฯ

Read more

วิจัยกล้วยเตี้ย..สู้ลม..หนุนเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กำแพงฯ

สืบเนื่องจากพื้นที่ป

Read more

ผู้ว่าฯกำแพงฯ ขอความร่วมมือเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัย covid-19 

ผู้ว่าฯกำแพงฯ ขอความร่วมมือเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัย covid-19 

Read more

จ.กำแพงเพชร เข้มแล้ว ผู้ว่าฯ นักเรียน เยาวชน ออกรณรงค์ ให้ใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายก สมาชิก อบจ.กันบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส

จ.กำแพงเพชร เข้มแล้ว ผู้ว่าฯ นักเรียน เยาวชน ออกรณรงค์ ให้ใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายก สมาชิก อบจ.กันบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส

Read more