ผู้ว่าฯชาวพุทธ ปล่อยปลา ทำบุญ ขยายพันธุ์ปลาเขตอภัยทาน วัดพระบรมธาตุ

ผู้ว่าฯชาวพุทธ ปล่อยปลา ทำบุญ ขยายพันธุ์ปลาเขตอภัยทาน วัดพระบรมธาตุ

Read more

นายก อบต.วังแขมใจปล้ำ ช่วยชาวบ้านจับจ่ายสินค้าราคาถูก ปันสุข ร้อยรวมใจ พ้นภัย covid-19

นายก อบต.วังแขมใจปล้ำ ช่วยชาวบ้านจับจ่ายสินค้าราคาถูก ปันสุข ร้อยรวมใจ พ้นภัย covid-19

Read more

ผู้ว่าฯดูแล”บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”ตำบลคลองน้ำไหล

ผู้ว่าฯดูแล”บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”ตำบลคลองน้ำไหล

Read more

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

Read more

กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กำแพงเพชร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Read more

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ทำความสะอาด

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ทำความสะอาด

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

Read more

ผู้ว่าฯนำลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯนำลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

จินตวัฒน์ ฟาร์ม บริจาคเครื่องมือแพทย์ 1.3 แสน ให้โรงพยาบาลกำแพงฯ

จินตวัฒน์ ฟาร์ม บริจาคเครื่องมือแพทย์ 1.3 แสน ให้โรงพยาบาลกำแพงฯ

Read more

25 พฤษภาคม 2564 กำแพงเพชรไร้..เชื้อโควิด

25 พฤษภาคม 2564 กำแพงเพชรไร้..เชื้อโควิด

Read more