ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.-ส.อบจ.กำแพงเพชร อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.-ส.อบจ.กำแพงเพชร อย่างไม่เป็นทางการ

Read more

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Read more