ผู้ว่าฯนำ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล-ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชที่ดีพลังของแผ่นดิน

ผู้ว่าฯนำ ลงนามถวายพระพร-ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชที่ดีพลังของแผ่นดิน

Read more

ทำบุญเปิดอาคาร สำนักงานศูนย์ราชการ อบต.วังไทร

ทำบุญเปิดอาคาร สำนักงานศูนย์ราชการ อบต.วังไทร

Read more

สภา อบจ.หนุนแก้แล้ง..โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สภา อบจ.หนุนแก้แล้ง..โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

Read more

ผู้ว่าฯนำลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯนำลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

“หมอทร”นายก อบจ.กพ.สวัสดีปีใหม่ไทยขอให้รักษาสุขภาพปลอดภัย โควิด-19

“หมอทร”นายก อบจ.กพ.สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้รักษาสุขภาพปลอดภัย โควิด-19

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ทำหน้ากากสู้ภัยป้องกันระบาดโควิด-19

อบจ.กำแพงเพชร ทำหน้ากากสู้ภัยป้องกันระบาดโควิด-19

Read more

กำแพงฯไม่มีคนป่วยติดเชื้อ อบจ.เข้มข้นฆ่าเชื้อ สถานีขนส่ง บขส.

กำแพงฯไม่มีคนป่วยติดเชื้อ อบจ.เข้มข้นฆ่าเชื้อ สถานีขนส่ง บขส.

Read more

หน้ากากอนามัยยังสำคัญต่อชาวบ้าน ทต.สลกบาตร ทำแจกไม่ต้องหาซื้อ

หน้ากากอนามัยยังสำคัญต่อชาวบ้าน ทต.สลกบาตร ทำแจกไม่ต้องหาซื้อ

Read more

นายก อบจ.ห่วงภัยโควิด-19 เลื่อน “ชากังราว​ นครแห่งศิลป์”

นายก อบจ.ห่วงภัยโควิด-19 เลื่อน “ชากังราว​ นครแห่งศิลป์”

Read more

อบจ.เปิดสภา ถกอนุมัติเห็นชอบแผนนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ-เส้นทาง

อบจ.เปิดสภา ถกอนุมัติเห็นชอบแผนนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ-เส้นทาง

Read more