“เด็กพิเศษ” มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

“เด็กพิเศษ” มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

Read more

“การดูแลเด็กพิการอย่างถูกวิธี และปลอดภัย”

“การดูแลเด็กพิการอย่างถูกวิธี และปลอดภัย”

Read more

ชัยพันธ์ มอบ 1 หมื่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ“กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์”  

ชัยพันธ์ มอบ 1 หมื่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ“กีฬาสัมพันธ์ บ้านแสงตะวันเกมส์”  

Read more

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

 “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

Read more