เทศบาลเมือง กพ.รับโล่ “รางวัลดีเด่น”

เทศบาลเมือง กพ.รับโล่ “รางวัลดีเด่น”

Read more

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดีเด่นระดับอำเภอ

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดีเด่นระดับอำเภอ

Read more

ทำบุญเป็นสิริมงคล ระลึกถึง 24 เมษายน วันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล

ทำบุญเป็นสิริมงคล ระลึกถึง 24 เมษายน วันก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล

Read more

นายกชัยวัฒน์ เลขาแบ็งค์ สละเงินเดือนช่วยครอบครัวลูกจ้างรายได้น้อย กระทบโควิด

  พิษโควิด กระท

Read more

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา

Read more

กีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

Read more