อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

Read more

ชาวพุทธกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุ

ชาวพุทธกำแพงเพชรทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุ

Read more

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ผู้ว่าฯประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

Read more

แถลงข่าว นบพระ-เล่นเพลง กาชาด เริ่ม11-20 ก.พ.2560

แถลงข่าว นบพระ-เล่นเพลง กาชาด เริ่ม11-20 ก.พ.2560

Read more

ผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัดฯ นำ หน่วยงานรัฐให้บริการประชาชนตำบลโนนพลวง

ผู้ว่าฯปลัดจังหวัดฯ นำ หน่วยงาน ให้บริการประชาชนตำบลโนนพลวง

Read more

ผู้ว่าฯประชุม(กจจ.)พิจาณาวินัยงานบุคคลท้องถิ่น อบจ.

ผู้ว่าฯประชุม(กจจ.)พิจาณาวินัยงานบุคคลท้องถิ่น อบจ.

Read more

อบจ.กำแพงฯสนองนโยบายรัฐ รับมือภัยแล้งขุดลอกคลองซ่อมถนนชนบท

อบจ.กำแพงฯสนองนโยบายรัฐ ขุดลอกคลองซ่อมถนนชนบท

Read more