ผู้ว่าฯนำ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล-ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชที่ดีพลังของแผ่นดิน

ผู้ว่าฯนำ ลงนามถวายพระพร-ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชที่ดีพลังของแผ่นดิน

Read more

หน่วยแพทย์ (พอ.สว.)โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ตาบลคณฑี

หน่วยแพทย์ (พอ.สว.)โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ตาบลคณฑี

Read more

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 10 มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 10 มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19

Read more

29 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต

Read more

21 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

21 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

Read more

นายกรัฐมนตรี Conference สธ.สู้โควิด 19 “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”

นายกรัฐมนตรี Conference สธ.สู้โควิด 19 “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”

Read more

รพ.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563

รพ.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จย่า บริการประชาชน คลองลาน   

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Read more

วางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1”อาคารผู้ป่วย รพ.ลานกระบือ

วางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1”อาคารผู้ป่วย รพ.ลานกระบือ

Read more

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

Read more