กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

Read more

2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

Read more

ผู้ตรวจ ศธ.ติดตามการศึกษา กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัย

ผู้ตรวจ ศธ.ติดตามการศึกษา กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัย

Read more

ผู้ว่าฯ ปล่อยทีมขบวนอาชีวะ-กศน.กำแพงฯ เฉาก๊วยมอบ 1หมื่นมุ่งช่วยใต้

ผู้ว่าฯ ปล่อยทีมขบวนอาชีวะ-กศน.กำแพงฯ เฉาก๊วยมอบ 1หมื่นมุ่งช่วยใต้

Read more

อบจ.MOU หนุนพัฒนาการศึกษา สร้างความมั่นคงประเทศชาติ

อบจ.MOU หนุนพัฒนาการศึกษา สร้างความมั่นคงประเทศชาติ

Read more

ผู้ตรวจประชุมติดตามงานการศึกษา เน้นบูรณาการจัดการศึกษา

ผู้ตรวจประชุมติดตามงานการศึกษา เน้นบูรณาการจัดการศึกษา

Read more

ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more