วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

Read more

ส่งเสริมท่องเที่ยวกำแพงเพชรเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่ ชมขบวนแห่รถสวยงามตระการตา

ส่งเสริมท่องเที่ยวกำแพงเพชรเปิดงานสารทไทยกล้วยไข่ ชมขบวนแห่รถสวยงามตระการตา

Read more

แถลงจัดงานสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรแถลง

Read more

ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​กรรมการ​ติดตาม​กำกับ​ดูแล​การบริหาร​ข้าว​ระดับ​จังหวัด

ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​กรรมการ​ติดตาม​กำกับ​ดูแล​การบริหาร​ข้าว​ระดับ​จังหวัด

Read more

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Read more

กำแพงเพชร รับโล่เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น

กำแพงเพชร รับโล่เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น

Read more

จนท.สนธิกำลัง กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย

ผู้ว่าฯปล่อยแถวสนธิก

Read more

ผู้ว่าฯนำราชการพสกนิกร ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าฯนำราชการพสกนิกร ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

Read more